Vi er Bichon Frise`

Oversigt

                    HUNDE SPISER GRÆS OG PLANTER

Hundene spiser ikke bare planter eller græs,de

spiser hestepærer,kaninpumler, kokasser, bær,

frugter, rødder, nødder, o.s.v.

Det gør de fordi de derigennem får næringsstoffer, som de ikke kan få fat i på anden måde.

Nogle hunde, især hvalpe spiser andre hundes,

og endda kattes afføring, dette har selvsamme årsag - i afføringen findes " rester "som den pågældende hund har brug for og som

den ikke kan få fat i via sit foder, eller den fodring den tilbydes.

Genetiske undersøgelser af hundefamilien fastslår

at alle eksisterende tamhunderacer højst sandsynligt, har en fælles stamfader, en direkte forfader til den nulevende grå ulv, der levede for mere end 100.000 år siden i Asien. Den genetiske

forskel mellem ulv og tamhund der er forsvindende lille(kun 0,2%) betyder at den menneskeskabte

selektion,der startede for ca.12.000 år siden, ikke har påført tilstrækkelig genetisk drift til at separere arterne - eller sagt på en anden måde, tamhunde er blot varianter af deres vilde og meget nære slægtninge ulvene. På grund af det tætte familiære tilhørsforhold,skal forklaringen på hvorfor hunde spiser græs, planter også findes i deres stamfaders tilpasning til en levevis som altædende rovdyr, fordi selektionen på hundens udseende ikke

har ændret den grundlæggende biologi og fysiologi

Man har endnu ikke i alle detaljer, studeret planternes specifikke betydning for overlevelse og

evt. sundhedsbevarelse for rovdyr.Da byttedyrene

som oftest er planteædere,spiller plantenæringsstofferne dog uden tvivl en livsvigtig rolle i næringsstoftilførslen, for rovdyrene. Dette

understreges også af at analyser viser at rovdyrene kun udskiller ringe mængder planterester,set i forhold til den mængde de indtager.

Sammenholder man den biologiske viden med at flere og flere hunde lider af allergier, maveproblemer,autoimmune problemstillinger,adfærdsproblemer,forringet livskvalitet på grund af kroniske og invaliderende sygdomsforløb herunder HD, er byttedyrets maveindhold en vigtig faktor, som man efter alt at dømme ikke har taget tilstrækkeligt højde for ernæringsmæssigt. Som hundeejer er denne viden derfor af største vigtighed så man kan tage hensyn

til det når man fodre sin tamme hund derhjemme.

Fællesfoto af nyklippede Bichoner. Så ens & alligevel så forskellige

E